Szkolenie ma na celu zoptymalizowanie procesu tworzenia profesjonalnego planu leczenia - od leczenia pojedynczego zęba, aż po leczenie kompleksowe wielospecjalistyczne.

Obejmuje bardzo szeroki zakres kluczowych zagadnień dotyczących leczenia protetycznego.

Podczas szkolenia dowiesz się:
• Jak przeprowadzić szczegółowy wywiad stomatologiczny w oparciu o funkcję
• Jak badać struktury układu ruchowego narządu żucia
• Jak rejestrować terapeutyczną pozycję żuchwy 
• Jak profesjonalnie tworzyć dokumentację fotograficzną - jakie akcesoria fotograficzne wybrać
• Jak diagnozować pacjentów - otrzymasz obszerne wyjaśnienie wszystkich omawianych rozpoznań
• Jak ważyć trudność leczenia oraz jak zarządzać ryzykiem
• Jakie narzędzia i kompetencje będą ułatwiały Twój dalszy rozwój
• Jak tworzyć bezpieczną dokumentację medyczną - w tym: plan leczenia, zgoda na leczenie protetyczne
• Jak zwiększyć akceptowalność planów leczenia

Otrzymasz:
gotowe protokoły badania, a także wzory zgód na leczenie i przykładowe plany leczenia.
GENERATOR ZGODY NA LECZENIE PROTETYCZNE oraz inne druki zgód i planu leczenia w formie drukowanej i elektronicznej - edytowalnej.

15 punktów edukacyjnych oraz certyfikat

 

AGENDA SZKOLENIA:

DZIEŃ 1.

8:30 - 9:00 

Odbiór materiałów szkoleniowych oraz czynności organizacyjne.

 

9:00 - 10:30

GRA ZESPOŁOWA

Zasady współpracy w zespole stomatologicznym.

Pierwsze spotkanie z pacjentem: jak go słuchać i jak z nim rozmawiać, aby zmotywować go do leczenia kompleksowego. 

Dowiesz się dlaczego czasami nie potrafisz porozumieć się z pewną grupą pacjentów, a z kolei z innymi rozmawiasz jak z dobrymi znajomymi. 

Motywacja pacjenta do podjęcia leczenia (od onlay’a po leczenie kompleksowe).

 

10:30 - 11:30

ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Omówienie kluczowych elementów układu ruchowego narządu żucia.

Musimy wiedzieć co badamy oraz rozpoznać czy przyczyną dolegliwości pacjenta są patologie w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych czy mięśni żucia. 

Dowiesz się jak respektować normy okluzji oraz jakie z nich są kluczowe, aby osiągnąć sukces terapeutyczny.

Omówienie zasad zwiększenia pionowego wymiaru zwarcia (wskazania, przeciwskazania, pułapki i metody).

 

11:30 - 13:00

BADANIE CZ. 1

Omówienie wywiadu stomatologicznego oraz badania klinicznego układu ruchowego narządu żucia.

Karta badania klinicznego układu ruchowego narządu żucia - niezbędne badanie przed podjęciem leczenia protetycznego. Karta pozwala na odnotowanie krok po kroku wszelkich odstępstwa od normy.

 

13:00 - 14:00

PRZERWA LUNCHOWA

 

14:00 - 15:30

BADANIE CZ. 2 (WARSZTAT PRAKTYCZNY)

Każdy Uczestnik przeprowadza pełne badanie układu ruchowego narządu żucia.

Prowadzący każdego Uczestnika indywidualnie przeprowadzi pełen protokół badania - zwróci uwagę na istotne aspekty. 

Nauczysz się m. in jak odróżnić ból w obrębie SSŻ od bólu w obrębie mięśni żucia, a także jak badać okluzję, aby stwierdzić czy leczenie będzie zaawansowane i trudne lub raczej łatwe.

Nauczysz się oceniać poziom trudności leczenia - na etapie badania będziesz mogła/mógł stwierdzić, czy Twoje kompetencje są wystarczające do leczenia danego pacjenta czy raczej powinnaś/powinieneś skierować pacjenta do lekarza o większym doświadczeniu.

 

15:30 - 18:00

FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA (WARSZTAT PRAKTYCZNY)

Warsztat praktyczny poprzedzony teoretycznym wykładem na temat podstaw fotografii w stomatologii. Otrzymasz minimum niezbędnej wiedzy, aby zacząć pracować z aparatem fotograficznym codziennie i z każdym pacjentem.

Podczas warsztatu wykonasz zdjęcia niezbędne do analizy estetycznej i planowania leczenia, a także dokumentowania swojej pracy. Każdy uczestnik wykonuje zdjęcia: portretowe, wewnątrzustne oraz zdjęcia wykonywane z zastosowaniem namiotu bezcieniowego - do dokumentowania prac protetycznych.

 

DZIEŃ 2.

8:00 - 9:00

ANALIZA ESTETYCZNA & FONETYCZNA

Omówienie zasad planowania leczenia estetycznego w oparciu o funkcję (w tym fonetykę).

 

9:00 - 13:00

USTALENIE ZWARCIA (WARSZTAT PRAKTYCZNY)

Warsztat praktyczny polegający na samodzielnym wykonaniu deprogramatora poprzedzony obszernym wykładem teoretycznym.

Omówienie wskazań do zastosowywania deprogramatora, budowy deprogramatora, zasad działania deprogramatora oraz zaleceń dotyczących użytkowania deprogramatora.

Dowiesz się jakie są zalety samodzielnego wykonania deprogramatora.

Nauczysz się wykonywać deprogramator.

Po warsztacie powinnaś/powinienieś wprowadzić do swojej praktyki deprogramator jako standardowe urządzenie stosowane codziennie. 

 

13:00 - 14:00

PRZERWA LUNCHOWA

 

14:00 - 15:30

ROZPOZNANIE

Obszerne omówienie rozpoznań stawianych przed leczeniem protetycznym.

Uporządkowanie nieścisłości związanych z nomenklaturą zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD).  Dowiesz się, jak oszacować ryzyko oraz dalszą prognozę związaną ze stanem zdrowia jamy ustnej Twojego pacjenta.

 

15:30 - 16:30

PLANOWANIE LECZENIA

Prowadzący omówi scenariusze wizyt diagnostycznych w oparciu o autorską klasyfikację planów leczenia (LFT).

Dowiesz się jak wyglądają wizyty diagnostyczne w przypadku od leczenia pojedynczego zęba, do pełnej rekonstrukcji okluzji.

Omówienie metody przedstawiania pacjentowi planu leczenia w atrakcyjny sposób.

 

16:30 - 18:00

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Omówienie podstaw prawnych, z których wynika potrzeba uzyskiwania zgód na leczenie.

Prowadzący postara się uświadomić, jak istotne są silne zgody na leczenie w praktyce każdego lekarza dentysty w kontekście coraz częstszych roszczeń pacjentów.

Każdy uczestnik otrzyma komplet niezbędnych druków dokumentacji.

 

18:00

FINAŁ

Dyskusja, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia.