AGENDA SZKOLENIA (OD 9. EDYCJI):

Szkolenie ma na celu zoptymalizowanie procesu tworzenia profesjonalnego planu leczenia - od leczenia pojedynczego zęba, aż po leczenie kompleksowe wielospecjalistyczne.

Obejmuje bardzo szeroki zakres kluczowych zagadnień dotyczących leczenia protetycznego.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak przeprowadzić szczegółowy wywiad stomatologiczny w oparciu o funkcję
• Jak badać struktury układu ruchowego narządu żucia
• Jak rejestrować terapeutyczną pozycję żuchwy, ustalać zwarcie
• Jak profesjonalnie tworzyć dokumentację fotograficzną - jakie akcesoria fotograficzne wybrać
• Jak diagnozować pacjentów - otrzymasz obszerne wyjaśnienie wszystkich omawianych rozpoznań
• Jak ważyć trudność leczenia oraz jak zarządzać ryzykiem
• Jakie narzędzia i kompetencje będą ułatwiały Twój dalszy rozwój
• Jak tworzyć bezpieczną dokumentację medyczną - w tym: plan leczenia, zgoda na leczenie protetyczne
• Jak zwiększyć akceptowalność planów leczenia

Podczas szkolenia będziesz miała/miał okazę nauczyć się (warsztaty praktyczne):

  • jak badać układ ruchowy narządu żucia przed rozpoczęciem leczenia protetycznego,
  • wykonywać deprogramator,
  • tworzenia profesjonalnego planu leczenia.

Otrzymasz:

  • punkty edukacyjne,
  • obszerny skrypt ze wzorami dokumentacji medycznej,
  • pliki PDF i PAGES ze wzorami dokumentacji medycznej,
  • certyfikat.

 

AGENDA SZKOLENIA 8. EDYCJI: