Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości terapeutycznych opartych na profesjonalnym planie leczenia, a także omówienie zaleceń oraz omówienie programu opieki pozabiegowej

Podczas szkolenia dowiesz się:
• Jak przeprowadzić leczenie za pomocą wkładów koronowych (inlay, onlay, overlay, veneerlay, wkładów koronowo-korzeniowych, koron protetycznych, BPRs - licówek, mostów protetycznych, koron protetycznych opartych na implantach, protez overdenture opartych na zębach własnych (korony teleskopowe, zasuwy, interlocki) oraz na implantach, szyn nazębnych, metody flow injection.
• Czy w danym przypadku istnieje konieczność przebudowy całego zwarcia czy jedynie uzupełnienie brakującego zęba
• Jak dobrać leczenie do konkretnego rozpoznania
• Jak preparować zęby z zachowaniem zasady minimalnej preparacji
• Jak stosować indeksy silikonowe
• Jak zaplanować i realizować program opieki pozabiegowej
• Jak minimalizować ryzyko powikłań i radzić sobie z nimi, gdy wystąpią (naprawy uzupełnień protetycznych)

Otrzymasz:
gotowe algorytmy, wzory zaleceń i programy opieki pozabiegowej, wzory dokumentacji wykonywanej podczas leczenia protetycznego.

14 punktów edukacyjnych oraz certyfikat

 

AGENDA SZKOLENIA:

DZIEŃ 1.

8:30 - 9:00 

Odbiór materiałów szkoleniowych oraz czynności organizacyjne.

 

9:00 - 11:00

PRZYPOMNIENIE

Repetytorium informacji uzyskanych podczas szkolenie 1. TOF: PLAN.

 

11:00 - 13:00

PRZEGLĄD METOD LECZENIA CZ. 1

Omówienie zastosowania metod leczenia protetycznego takiego jak:

Uzupełnienie wewnątrzkoronowe (inlay, onlay, overlay, veneerlay), licówki i korony protetyczne

Przegląd przypadków klinicznych.

 

13:00 - 14:00

PRZERWA LUNCHOWA

 

14:00 - 16:30

PRZEGLĄD METOD LECZENIA CZ. 2

Omówienie zastosowania metod leczenia protetycznego takiego jak:

Mosty protetyczne oraz uzupełnienie kombinowane.

Omówione zostaną metody alternatywne dla leczenie implantoprotetycznego - protezy OVD oparte na koronach teleskopowych, prace protetyczne oparte na elementach precyzyjnych takich jak zasuwy+interlocki lub zatrzaski.

Poznasz zalety stosowanie przęsła owalnego mostów protetycznych.

Dowiesz się w jaki sposób kształtować tkanki w okolicy planowanego przęsła  owalnego mostu.

Przegląd przypadków klinicznych.

 

16:30 - 18:00

MATERIAŁOZNAWSTWO

Omówienie kryteriów wyboru poszczególnych materiałów stomatologicznych.

 

DZIEŃ 2.

9:00 - 11:00

PRZEGLĄD METOD LECZENIA CZ. 3

Omówienie zastosowania metod leczenia protetycznego takiego jak:

Korony protetyczne na implantach

Dowiesz się jakie są wady i zalety pracy cementowanych oraz przykręcanych oraz jak prawidłowo zaplanować pozycję implantu w kontekście docelowej odbudowy protetycznej.

Przegląd przypadków klinicznych.

 

11:00 -  13:30

INDEKSY SILIKONOWE & MOCK-UP (WARSZTATY PRAKTYCZNE)

Każdy z Uczestników wykonuje indeks silikonowy służący wykonaniu uzupełnień tymczasowych oraz moce-upu oraz indeks silikonowy do kontroli preparacji.

Każdy z Uczestników wykonuje mock-up w obrębie zębów przednich na modelach fantomowych.

 

13:30 - 14:30

PRZERWA LUNCHOWA

 

14:30 - 15:30

PLAN OPIEKI POZABIEGOWEJ I POWIKŁANIA

Omówiony zostanie plan opieki pozabiegowej, tak aby zmotywować pacjenta do przestrzegania zaleceń.

Szynoterapia - jak prawidłowo wykonać i ekwilibrować szynę okluzyjną.

Uczestnicy otrzymują konkretne druki zaleceń pozabiegowych dla pacjenta.

Prowadzący omówi potencjalne powikłania mogące pojawić się podczas lu po zakończeniu leczenia protetycznego. Powikłań nie ma ten, kto nic nie robi - są one nierozerwalnym elementem leczenia i należy umieć sobie z nimi radzić. 

 

15:30 - 16:00

PODSUMOWANIE SZKOLEŃ 1. TOF: PLAN ORAZ 2. TOF: TERAPIA

Dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

16:00

FINAŁ

Rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia.