REJESTRACJA W 3 KROKACH:

1. Wybierz szkolenia, w których chcesz wziąć udział oraz rodzaj płatności, zapoznaj się z regulaminem szkoleń, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

  • PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA: 100% CENY SZKOLENIA 

W przypadku rezygnacji do 30. dnia przed szkoleniem - zwrot kosztów pomniejszonych o 10%.
W przypadku rezygnacji w okresie od 29. dnia przed szkoleniem do dnia szkolenia  - poniesione koszty nie będą zwrócone.
Brak opłaty w ciągu 3 dni roboczych od przesłania formularza zgłoszeniowego skutkuje anulowaniem zgłoszenia udziału.

  • PŁATNOŚĆ PODZIELONA: ZADATEK (15% CENY SZKOLENIA) + POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPŁATY (85% CENY SZKOLENIA)
Pozostała część opłaty uczestnictwa w szkoleniu płatna do 30. dnia przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji do 30. dnia przed szkoleniem - zwrot kosztów pomniejszonych o zadatek (zadatek jest bezzwrotny).
W przypadku rezygnacji w okresie od 29. dnia przed szkoleniem do dnia szkolenia  - poniesione koszty nie będą zwrócone.
Brak opłaty zadatku w ciągu 3 dni roboczych od przesłania formularza zgłoszeniowego skutkuje anulowaniem zgłoszenia udziału.
 

2. W ciągu kilku sekund otrzymasz wiadomość dotyczącą szkolenia i płatności.

3. Opłać swoje uczestnictwo zgodnie z wybraną opcją płatności.


UWAGA! Przy rejestracji udziału w szkoleniach TOF: PLANOWANIE LECZENIA PROTETYCZNEGO (31.05-01.06.2024) obowiązuje rabat w wysokości 500 zł na szkolenie TOF: KONCEPCJE LECZENIA PROTETYCZNEGO (28-29.06.2024)

Przy zapisie na listę rezerwową nie obowiązuje żadna opłata.

Dotyczy szkolenia TOF: Preparacja zębów do uzupełnień protetycznych.
(wyrażam zgodę na pobieranie danych do faktury z GUS - na podstawie podanego nr NIP)
Informacje dobrowolne - dodatkowe:

DOKONUJĄC ZGŁOSZENIA ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA POTWIERDZA PANI/PAN, ŻE ZAPOZNAŁA SIĘ /ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU SZKOLEŃ ORAZ AKCEPTUJE W PEŁNI DOBROWOLNIE I CAŁKOWICIE JEGO TREŚĆ

TREŚĆ REGULAMINU

TREŚĆ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczna TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, ul. Winnica 45b/11, 87-100 Toruń, NIP: 8741691243, REGON: 341541683. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, tytuł zawodowy, numer telefonu, adres e-mail, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, NIP), inne dobrowolne informacje przekazane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i celach zgodnych z realizacją usług opisanych w polityce prywatności (TREŚĆ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - link powyżej) przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczna TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, ul. Winnica 45b/11, 87-100 Toruń, NIP: 8741691243, REGON: 341541683 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem(-am) poinformowany(a) o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
* Potwierdzam zapoznanie się z treścią regulaminu (link powyżej). W pełni dobrowolnie i całkowicie akceptuję jego treść.

ZGODY MARKETINGOWE:
JEŻELI CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO I OTRZYMAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I PROMOCJI WYRAŹ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE TYCH INFORMACJI DROGA MAILOWĄ ORAZ SMS:

E-MAIL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243 moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, a także promocji oferowanych przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
SMS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243 moich danych osobowych w zakresie podanego przeze mnie numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, a także promocji oferowanych przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243 przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, stosownie do treści przepisu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Po wysłaniu formularza otrzyma Pani/Pan e-mail z informacją dotyczącą płatności oraz szczegółow szkolenia.