1-2.10.2021 2.TOF-TERAPIA (3. EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
14-15.05.2021 1. TOF-PLAN(3.EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
26-27.03.2021 2. TERAPIA PROTETYCZNA (2. EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
19-20.03.2021 2. TERAPIA PROTETYCZNA (1. EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
1. PLAN LECZENIA_TOOTH ON FIRE (EDYCJA DENTISTICA)
Relacja zdjęciowa:
1. PLAN LECZENIA_TOOTH ON FIRE (2. EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
1. PLAN LECZENIA_TOOTH ON FIRE (1. EDYCJA)
Relacja zdjęciowa:
Relacja fimowa: