KONCEPCJE LECZENIA PROTETYCZNEGO

Szkolenie stanowi przegląd najczęściej stosowanych koncepcji leczenia protetycznego w oparciu o uzębienie pacjenta (prace protetyczne stałe i kombinowane) oraz prace protetyczne oparte na implantach. Celem kursu jest ułatwienie dokonania wyboru rozwiązania protetycznego do konkretnego rozpoznania u konkretnego pacjenta.

Jeżeli masz dylematy dotyczące wyboru metody rekonstrukcji uzębienia, szkolenie TOF: KONCEPCJE LECZENIA PROTETYCZNEGO jest właśnie dla Ciebie.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak przeprowadzić leczenie za pomocą wkładów koronowych (inlay, onlay, overlay, veneerlay), koron protetycznych, licówek, mostów protetycznych, koron protetycznych opartych na implantach, protez overdenture opartych na zębach własnych (korony teleskopowe, zasuwy, interlocki) oraz na implantach, szyn nazębnych;

• Czy w danym przypadku istnieje konieczność przebudowy zwarcia czy jedynie uzupełnienie brakującego zęba;

• Jak dobrać leczenie do konkretnego rozpoznania;

• Jakie są alternatywy dla leczenia implantoprotetycznego;

• Jaką szynę okluzyjną stosować i jak powinna być dopasowana;

• Jakie rozwiązania protetyczne stosować, aby minimalizować ryzyko wystąpienia ubytku kości w sąsiedztwie implantów;

• Jak zaplanować i realizować program opieki pozabiegowej - jak kontrolować prace protetyczne;

• Jakie zalecenia pozabiegowe przekazać pacjentowi;

• Jakie dokumenty powinny zostać podpisane przez pacjenta podczas leczenia protetycznego;

• Jakie są algorytmy wykonywania poszczególnych prac protetycznych;

• Jak minimalizować ryzyko powikłań i radzić sobie z nimi, gdy wystąpią (naprawy uzupełnień protetycznych).

Otrzymasz:

• 14 pkt. edukacyjnych,

• obszerny skrypt ze wzorami dokumentacji medycznej,

• pliki PDF, DOCX i PAGES ze wzorami dokumentacji medycznej,

• certyfikat.

Program szkolenia: 

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 WSTĘP DO LECZENIA - Podkreślenie czynności istotnych dla leczenia protetycznego, które należy wziąć pod uwagę planując rekonstrukcję uzębienia.

9:30 PRZEGLĄD KONCEPCJI LECZENIA PROTETYCZNEGO CZ. 1. - Omówienie na przypadkach klinicznych zasad rekonstrukcji uzębienia uzupełnieniami protetycznymi: INLAY'e, ONLAY'e, OVERLAY'e, VENEERLAY'e, LICÓWKI, KORONY PROTETYCZNE. 

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 PRZEGLĄD KONCEPCJI LECZENIA PROTETYCZNEGO CZ. 2. - Omówienie na przypadkach klinicznych zasad rekonstrukcji uzębienia uzupełnieniami protetycznymi: MOSTY PROTETYCZNE, PRACE KOMBINOWANE: PROTEZY NA ZASUWACH I INTERLOCKACH, PROTEZY OVERDENTURE OPARTE NA KORONACH TELESKOPOWYCH. 

17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

9:00 PRZEGLĄD KONCEPCJI LECZENIA PROTETYCZNEGO CZ. 3. - Omówienie na przypadkach klinicznych zasad rekonstrukcji uzębienia uzupełnieniami protetycznymi: KORONY I MOSTY NA IMPLANTACH, PROTEZY OVERDENTURE 

12:00 DOBÓR MATERIAŁÓW - Praktyczne wskazówki doboru materiałów pomocniczych i podstawowych m. in. wyciskowych, do rejestracji zwarcia, do wykonania uzupełnień tymczasowych oraz docelowych.

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 PRZEGLĄD KONCEPCJI LECZENIA PROTETYCZNEGO CZ. 4. - Omówienie wskazań do szynoterapii - SZYNA STABILIZUJĄCA. Zasady wykonania i ekwilibracji szyny okluzyjnej.

15:00 PLAN OPIEKI POZABIEGOWEJ - Omówienie zakresu i celów planu opieki pozabiegowej. Zalecenia dla pacjentów. Powikłania leczenia.

17:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA