KOOPERACJA PROTETKA I ORTODONTY

Szkolenie ma jeden cel - stworzenie idealnej współpracy protetyka i ortodonty, tak żeby pacjenci, którzy niezwykle często wymagają przygotowania ortodontycznego przed rekonstrukcją uzębienia, przebyli drogę od planowania do oddania pracy protetycznej bez zbędnych zakrętów, zawracania i wchodzenia w ślepe uliczki.

Lek. dent. Marcin Gajkowski spec. protetyki stomatologicznej oraz lek. dent. Izabela Czołgosz specjalista ortodoncji pracując kilka lat w jednym zespole opracowali algorytmy postępowania wielospecjalistycznego, którymi podzielą się podczas intensywnego dwudniowego szkolenia.

Szkolenie TOF: KOOPERACJA PROTETYKA I ORTODONTY powstało na życzenie dotychczasowych absolwentów TOF, którzy w ankietach proponowali taką tematykę kursu. Jesteśmy przekonani, że nasi wykładowcy zaprezentują swoje algorytmy oraz podzielą się bogatym doświadczeniem z ogromnym zaangażowaniem.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak przeprowadzić szczegółowe badanie stomatologiczne poprzedzające leczenie ortodontyczno-protetyczne;

• Jak rejestrować terapeutyczną pozycję żuchwy;

• Jakie postawić rozpoznanie przed leczeniem ortodontycznym oraz protetycznym;

• Jak badać struktury układu ruchowego narządu żucia;

• Jak zaplanować leczenie ortodontyczno-protetyczne od A do Z;

• Jak zaplanować prawidłowe kontakty międzyzębowe;

• Jak profesjonalnie zwizualizować pacjentowi efekt leczenia;

• Jak leczyć ortodontycznie w przypadku niewielkich potrzeb przed leczeniem protetycznym - intruzja, ekstruzja, pionizacja zęba;

• Jak leczyć ortodontycznie w przypadku większych potrzeb przed leczeniem protetycznym - odblokowanie koperty (obwiedni) funkcjonalnej;

• Dlaczego dochodzi do zablokowania koperty funkcjonalnej i dlaczego rekonstrukcja zębów przednich jest w tym przypadku niewskazana;

• Jak przeprowadzić końcową fazę leczenia ortodontycznego (faza retencji) i kiedy rozpocząć leczenie protetyczne.

Podczas szkolenia będziesz miała/miał okazę nauczyć się (warsztaty praktyczne):

• jak wykonać dźwignię służącej ekstruzji lub intruzji zęba

Otrzymasz:

• 14 pkt. edukacyjnych,

• certyfikat.

Program szkolenia: 

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 BADANIE PACJENTA PRZED LECZENIEM ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNYM - Co bada protetyk? Co bada ortodonta? Dlaczego to się zazębia i jest tak istotne przed rozpoczęciem leczenia wielospecjalistycznego?

10:15 USTALENIE ZWARCIA (TERAPEUTYCZNEJ POZYCJI ŻUCHWY) - Omówienie zasad ustalenia i rejestracji przestrzennej pozycji żuchwy przed leczeniem ortodontyczno-protetycznym.

11:00 ROZPOZNANIE - Omówienie najczęściej występowanych diagnoz: wady zgryzu, zaburzenia okluzyjne.

12:00 PLANOWANIE LECZENIA ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNEGO -  Omówienie algorytmów planowania leczenia wielospecjalistycznego ortodontyczno-protetycznego

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 DOKUMENTACJA MEDYCZNA - Zgoda na leczenie ortodontyczne, zgoda na leczenie protetyczne, plan leczenia - zabezpieczenia przed roszczeniami pacjentów

15:30 WIZUALIZACJA LECZENIA - Omówienie procedur umożliwiających wizualizację planowanego leczenia - Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu, mock-up, Clin Check

17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

9:00 ORTODONCJA - MNIEJSZE RUCHY - Omówienie metod leczenia ortodontycznego przed leczeniem protetycznym - intruzja, ekstruzja, pionizacja zęba trzonowego, postępowanie w przypadku agenezji zębów.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: wykonanie dźwigni służącej ekstruzji lub intruzji zęba

10:30 ORTODONCJA - WIĘKSZE RUCHY - Omówienie metod leczenia ortodontycznego przed leczeniem protetycznym - odblokowanie koperty funkcjonalnej

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 KOŃCOWA FAZA LECZENIA ORTODONTYCZNEGO - Omówienie procedur składających się na końcową fazę leczenia ortodontycznego. Decyzja dotycząca zakończenia aktywnej fazy leczenia ortodontycznego. Faza retencji.

15:30 LECZENIE PROTETYCZNE - Omówienie na przykładach rekonstrukcji protetycznych wymagających przygotowania ortodontycznego

17:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA