PREPARACJA ZEBÓW DO UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH

Głównym celem szkolenia jest nauka i trening umiejętności preparacji zębów. Zęby fantomowe wybaczą wszystko, naturalne niewiele... 

Kolejnym celem szkolenia jest opanowanie umiejętności wykonywania i stosowania indeksów silikonowych, stosowania narzędzi do kontroli zakresu preparacji, wykonywanie mock-upu oraz uzupełnień tymczasowych na przykładzie tymczasowego mostu protetycznego. Wszystko w celu minimalizacji redukcji tkanek zębów i minimalizacji ryzyka powikłań.

Kurs jest bardzo intensywny i zdążył uzyskać miano "maratonu preparacji". Został zaprojektowany w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość przeprowadzenia licznych preparacji różnych grup zębów fantomowych (38 zębów) do najcześniej stosowanych rozwiązań protetycznych. 

Podczas szkolenia dowiesz się:
• Jakie są wskazania do koron protetycznych, licówek, onlay'ów, overlay'ów i veneerlay'ów, mostów protetycznych;
• Jakie są zasady preparacji do koron protetycznych, licówek, onlay'ów, overlay'ów i veneerlay'ów, mostów protetycznych;
• Każdy uczestnik ma do dyspozycji 38 zębów fantomowych, które posłużą do treningu preparacji, wykonania indeksów silikonowych oraz mock-upu oraz mostu tymczasowego.

Podczas szkolenia będziesz miała/miał okazję preparacji 38 zębów do:

 • 15 koron protetycznych (w tym 3 mostów protetycznych),
 • 14 licówek,
 • 3 veneerlay'ów,
 • 6 overlay'ów / onlay'ów.

Wykonasz:

 • indeksy silikonowe do kontroli preparacji,
 • indeksy silikonowe do wykonania uzupełnienia tymczasowego oraz do wykonania mock-upu,
 • mock-up w zakresie 10 zębów przednich.
 • izolację pola zabiegowego koferdamem - przed wykonaniem wyniesienia naddziąsłowego.
 • wyniesienie naddziąsłowe przed preparacją do onalya/overlaya.
 • Immediate Dentin Sealing (IDS).
 • Zaopatrzenie zęba po preparacji do onalya/overlaya.
 • 3-pkt. most tymczasowy, który zmodyfikujesz tak, aby most modelował tkanki miękkie przed wykonaniem docelowego mostu z przęsłem owalnym;
 • zacementujesz most tymczasowy.

Otrzymasz:

 • 14 pkt. edukacyjnych,
 • pendrive z wideo - prezentacja preparacji zębów (ponad 28GB / ok. 3 godz. nagrań wideo),
 • skrypt z protokołami preparacji,
 • model zębów fantomowych - jeżeli nie zdążysz wykonać 100% planu - spokojnie! Możesz skończyć w swoim gabinecie,
 • certyfikat.

Lupy stomatologiczne:

Podczas szkolenia obowiązuje praca w powiększeniu. Jeżeli posiadasz lupy stomatologiczne - zabierz je ze sobą.

Nie posiadasz lup...  żaden problem! Wypożyczymy Ci je bezpłatnie na czas szkolenia.

Poinformuj nas w formularzu zgłoszeniowym lub mailowo o tym, że chcesz wypożyczyć lupy.  Ważne: jeżeli posiadasz wadę wzroku, zastosuj na czas szkolenia soczewki korygujące wadę wzroku.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania się z oferty bezpłatnego wypożyczenia lup w każdym czasie.

Program szkolenia: 

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 PREPARACJA MINIMALNIE INWAZYJNA - Omówienie wskazań do leczenia licówkami, onlay'ami, overlay'ami, veneerlay'ami itp. oraz zasad preparacji minimalnie inwazyjnej.

10:45 INDEKSY SILIKONOWE - Omówienie zastosowań, zalet i wykonawstwa indeksów silikonowych

WARSZTAT PRAKTYCZNY: wykonanie indeksów silikonowych do mock-upu, uzupełnień tymczasowych i kontroli preparacji

11:30 LICÓWKI CZ. 1.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 8 zębów do licówek pod kontrolą indeksu silikonowego

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 LICÓWKI CZ. 2.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 6 zębów do licówek pod kontrolą indeksu silikonowego

15:30 ONLAY'e & OVERLAY'e

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 6 zębów do onlay'ów i / overlay'ów

17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

9:00 MOCK-UP

WARSZTAT PRAKTYCZNY: wykonanie mock-upu w obrębie 10 zębów (15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25)

9:30 VENEERLAY'e

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 3 zębów do veneerlay'ów

11:00 PREPARACJA KONWENCJONALNA - Omówienie wskazań do leczenia koronami protetycznymi oraz mostami protetycznymi oraz zasad preparacji zębów.

11:45 KORONY PROTETYCZNE

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 5 zębów przez mock-up do koron protetycznych

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 KORONY PROTETYCZNE & MOSTY PROTETYCZNE

WARSZTAT PRAKTYCZNY: preparacja 3 zębów do koron protetycznych oraz 7 zębów do 3 mostów protetycznych (3-pkt., 4-pkt., 5-pkt.) + wykonanie 3-pkt. mostu tymczasowego

17:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA