REKONSTRUKCJE KOMPOZYTOWE ZĘBÓW BOCZNYCH

Jest to dwudniowe szkolenie, podczas którego dowiesz się jak poradzić sobie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji klinicznej w rekonstrukcjach odcinka bocznego.

Tematyka kursu zawiera wskazania do wykonania prac bezpośrednich oraz pośrednich, zagadnienia adhezji, wyboru materiałów, matryc, instrumentarium, technik izolacji, przygotowania tkanek oraz nauka morfologii. Omawiane procedury i techniki zostaną opisane, zaprezentowane oraz powtórzone przez każdego uczestnika w formie zajęć praktycznych, z wykorzystaniem wizji mikroskopowej.

Cele szkolenia:

• Poznanie zasad biomechanicznej oceny ryzyka i wyboru adekwatnej do sytuacji klinicznej metody odtwórczej

• Omówienie technik izolacji i wykorzystanie ich w praktyce

• Poznanie protokołu postępowania, zapobiegającemu pojawianiu się nadwrażliwości pozabiegowej

• Szczegółowe zapoznanie się z anatomią zębów odcinka bocznego wraz z ćwiczeniami

• Przegląd generacji systemów wiążących oraz właściwości materiałów kompozytowych

• Wybór instrumentarium i techniki polerowania

Program szkolenia: 

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 Biomechanika. Wskazania do wykonania nakładów bezpośrenich i pośrednich.

10:00 Diagnostyka. Leczenie biologiczne - już endo czy jeszcze nie?

11:00 Izolacja pola zabiegowego

WARSZTAT PRAKTYCZNY: izolacja pola zabiegowego koferdamem

12:00 Klasa II - jak doszczelnić i czym? Przygotowanie tkanek zęba - powiedz "NIE" nadwrażliwości pozabiegowej.

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 Morfologia zębów szczęki i żuchwy. Diabeł tkwi w szczegółach.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: modelowanie kompozytem

17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

9:00 Adhezja. Przegląd generacji systemów wiążących.

10:00 Kompozyt - jaki wybrać?

11:00 Instrumentarium. Korekty okluzyjne. Polerowanie.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: ciąg dalszy - Nakłady bezpośrednie na fantomach​

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY: ciąg dalszy - Nakłady bezpośrednie na fantomach​

17:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA